Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

jak domácí

Původ

jižní Asie

Hospodářský význam

V Asii slouží jako jezdecké zvíře, používá se i v zápřahu k obdělávání polí. v Tibetu slouží jako dopravní prostředek, ale i jako zdroj masa, mléka, srsti, kůže či trusu, který je po usušení používán k zateplování domů či topení.

Zajímavost

Jako soumar je schopen nést v obtížném horském terénu až 150 kg zátěže. Tibeťaňé používají jačí máslo s oblibou do čaje.

Výskyt