Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Hrajeme si na vědce

Děti od 3 let samy provádí jednoduché přírodovědné pokusy.

Prosím, na všechny programy se objednejte na tel 602 59 62 09.