děti od 4 let samy provádějí přírodovědné pokusy a společně se zamýšlíme nad zajímavými jevy

Na všechny programy se prosím přihlaste telefonicky 602 596 209.