Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Hrajeme si na vědce

Přírodovědné pokusy pro děti od 4 let.

• na program se, prosím, přihlaste na telefonu 602596209
• vstupné děti 30 kč, dospělí 50 Kč
• večerem vás provede vedoucí hvězdárny Mgr. Dobromila Patáková