Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Expozice vodní drůbeže otevřena

V sobotu 24. 6. jsme oficiálně otevřeli průchod novou expozicí. Pět nových jezírek si můžete prohlédnout z vyvýšené lávky. Na vodních plochách uvidíte černou a bílou labuť, z kačen například kačenku mandarínskou a z hus například husu tuluskou. Také můžete v jednom neobydleném jezírku pozorovat drobné vodní živočichy (pulce, larvy).

Fotogalerie