Na hvězdárně přivítáme seniory. Můžete s sebou přinést dobové fotografie nebo články z novin. Těší se na Vás vedoucí Hvězdárny Vyškov Mgr. Dobromila Patáková. Na program se objednávejte na tel. 602 596 209.

Vstupné 30,- Kč.