Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Den Země

Stanoviště s tvořivými, hravými i přírodovědnými aktivitami v areálu zoo, opékání špekáčků.