Je prostor a čas našeho vesmíru objektivní realitou? Je vesmír jen jeden, nebo je součástí mnoha vesmírů, skrytých v jiných časoprostorových dimenzích? Jaké vlastnosti prostoru a času nám umožní vnímat jen přirozená intuice? Těmto a podobným otázkám se bude věnovat

přednáška v úterý 21. dubna 2015 v ZOO PARKU Vyškov od 18.00. Sál Hanáckého statku.

Přednáší člen ČAS Ing. Jan Mazanec

Vstupné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč. Reservace možná na tel: 602 596 209