cejn velký

lat.: Abramis brama
gb vlajka Bream
de vlajka Brassen, Brachsen

cejn velký


Původ

Jde o hojnou rybu, která žije v hejnech dolních toků řek i stojatých vod.

Hospodářský význam

Mezi sportovními rybáři  se jedná o velmi oblíbenou rybu. Lze ji lovit na plavanou, tak na položenou nebo stále modernější feeder. Z hospodářského hlediska se jedná o spíše o plevelný druh, neboť konkuruje kaprovi.

Zajímavost

V rybářské hantýrce se mu tradičně říká "Lopaťák. Cejn velký je jednou z našich nejhojnějších, nejznámějších, nejvíce lovených a nejčastěji zkoumaných ryb.

Výskyt


Řád

Máloostní

Čeleď

Kaprovití

Biotop

vodní plochy, řeky
vodní plochy, řeky

Potrava

Hmyz
Hmyz

Larvy
Larvy

Traviny
Traviny