čáp bílý

lat.: Ciconia ciconia
gb vlajka european white stork
de vlajka weiss-storch

čáp bílý


Původ

Čáp se vyskytuje a hnízdí ostrůvkovitě po celé střední Evropě kromě severní Skandinávie a Britských ostrovů. Také hnízdí v severozápaní Africe a střední Asii.

Hospodářský význam

V ČR patří mezi ohrožené druhy chráněné zákonem.

Zajímavost

V lidové tradici známá česká pranostika praví, že na svatého Řehoře (12. 3.) čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

Výskyt


Řád

Ciconiiformes – brodiví

Čeleď

Ciconiidae – čápovití

Biotop

břehy vodních ploch
břehy vodních ploch

kulturní krajina
kulturní krajina

Potrava

Hmyz
Hmyz

Drobní savci
Drobní savci

Obojživelníci
Obojživelníci