Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

candát obecný

Původ

Dříve jen východní a jihovýchodní Evropa – povodí Dunaje, Dněpru, Visly, v ČR v povodí Dyje a Moravy. Postupně se rozšířil i do Čech a západní Evropy.

Hospodářský význam

spolu se štikou se jedná o hospodářsky nejvýznamnější dravou rybu Česka

Zajímavost

oblíben pro velmi chutné a kvalitní maso

Výskyt