BESEDA s dataprojekcí a s autogramiádou knih

Vydejte se s fotografem Daliborem Gregorem do slunné Andalusie, která je domovem těch nejušlechtilejších koní, lahodného sherry, krajem fiest, kolébkou koridy i ohnivého flamenka a zažijte neopakovatelnou atmosféru typických španělských slavností Feria del Caballo, jež patří k nejstarším událostem svého druhu v celém Španělsku. Vychutnejte si rovněž atmosféru Královské andaluské školy jezdeckého umění, která se stala kulturním a společenským nástrojem pro uchování jezdeckého dědictví v Andalusii.

ING. DALIBOR GREGOR

Jméno Dalibora Gregora je spojeno s fotografováním zvířat, zvláště pak koní. V současné době je autorem více než 38 knih s touto tematikou.

S jeho fotografiemi jsme se mohli setkat na výstavách „Black and White", „Lipicáni - moje láska", „Lipicán – kůň králů a král koní", „Krása francouzských koní z Camargue, šarm z Provence", „Parforsní hony", „Krása anglického plnokrevníka v Napajedlích", „Ušlechtilost koní" … a mnoho dalších.

Podnikl řadu cest za koňmi po celé Evropě. Mezi dosud nejznámější patří expedice „CZECH LIPIZZAN EXPEDITION 2007" za lipicány, „FRIESIAN HORSE PHOTO TOUR" za frískými koňmi a „ANDALUSIA HORSES PHOTO TOUR" za andaluskými koňmi.

Osobní krédo:

„Ušlechtilost a krása koní nás vedou k tomu, abychom začali přemýšlet sami nad sebou."

www.foto-gregor.com