Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

Afrika - Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov

Afrika, život v ní, její příroda, kultura a etnika... Očima žáků výtvarného oboru ZUŠ Vyškov.
Vernisáž výstavy proběhne 3.3. v 13:30 hod na Hanáckém statku.