Ilustrační obrázek na horním panelu stránky

10. ročník simulovaného letu na Mars

sledujte na ČT Déčko, v úterý 5. si můžete telefonicky objednat návštěvu v řídícím středisku přímo na naší hvězdárně.