kur domácí zdrobnělá česká slepice zlatá kropenatá

lat.: Gallus gallus f. domestica
gb vlajka CZECH DWARF CHICKEN
de vlajka TSCHECHISCHES ZWERGHUHN

kur domácí zdrobnělá česká slepice zlatá kropenatá


Původ

zdrobnělé české slepice byly vyšlechtěny v průběhu 20. století vzájemným křížením velkých českých slepic s původní zakrslou českou slepicí, jejíž čisté populace z chovů postupně vymizely; v roce 1966 byly uváděny (tehdy zakrslé) zlatě kropenaté a ojediněle koroptví

Hospodářský význam

v současné době především k výstavním účelům

Zajímavost

Vejce s minimální hmotností 40 g. Peří z hlav a krčních závěsů rádi využívají rybáři na výrobu umělých mušek.

Výskyt


Řád

Galloformes - hrabaví

Čeleď

Phasianidae - bažantovití

Potrava

Hmyz
Hmyz

Semena
Semena

Bezobratlí
Bezobratlí