kur domácí sumatránka

lat.: Gallus gallus f. domestica
gb vlajka Black Sumatra
de vlajka Sumatra Schwarz

kur domácí sumatránka


Původ

Indie a malajské souostroví

Hospodářský význam

v zemích původu oblíbené plemeno pro dnes již zanikající zábavu - kohoutí zápasy, v současné době chovány především pro chovatelské výstavy, někdy také na maso

Zajímavost

jeho historie sahá o 3000 let zpět . 

 

Výskyt


Řád

Galliformes - hrabaví

Čeleď

Phasianidae - bažantovití

Biotop

domácí zvíře
domácí zvíře

Potrava

Semena
Semena

Bezobratlí
Bezobratlí

Traviny
Traviny