kur domácí holokrčka

lat.: Gallus gallus f. domestica
gb vlajka naked neck
de vlajka zwerg nackthalshühner

kur domácí holokrčka


Původ

Rumunsko a Maďarsko. Existuje doměnka, že pocházejí ze střední Asie. Rodiči zdrobnělých holokrček s bílým a koroptvím zbarvením se staly zvířata velkého plemene s německou selskou slepicí

Hospodářský význam

ve snášce je sice celkem uspokojivá (120 až 140 vajec), ale větší hospodářský význam nemá; je hlavně okrasným plemenem

Zajímavost

   

Výskyt


Řád

hrabaví

Čeleď

bažantovití

Biotop

domácí zvíře
domácí zvíře

Potrava

Semena
Semena

Bezobratlí
Bezobratlí

Traviny
Traviny