karas zlatý

lat.: Carassius auratus
gb vlajka goldfish
de vlajka silberkarausche, giebel

karas zlatý


Původ

pochází z Číny, Japonska a části jihovýchodní Asie (Laos, Barma), vysazen byl však na mnoha místech světa - téměř v celé Evropě; Evropy přivezen v 17. století

Hospodářský význam

obyvatel nádrží, využívaný často pro zahradní chov, při kterém je oblíbený hlavně proto, že ryby výrazně snižují počet komárů

Zajímavost

V 17. století bylo v některých evropských zemích tradicí, že manžel daroval své ženě k jednoletému výročí svatby právě zlatou rybku, jako symbol společné prosperity v následujích letech. Tato tradice zanikla, když začali být zlaté rybky běžně dostupné.

Výskyt


Řád

Cypriniformes – máloostní

Čeleď

Cyprinidae – kaprovití

Potrava

Hmyz
Hmyz

Larvy
Larvy

Traviny
Traviny