jeseter sibiřský

lat.: Acipenser baeri

gb vlajka Siberian Sturgeon
de vlajka Sibirischer Stör

jeseter sibiřský


Původ

Velký jeseter pocházející z východní části Ruska dovezený do Evropy jako perspektivní druh pro chov v akvakultuře. Postupně se stále častěji objevuje i v soukromých sportovních revírech. U nás je zatím spíše ojediněle se vyskytující rybou závislou na umělém chovu.

Hospodářský význam

sportovní rybolov - v našich podmínkách se loví nejčastěji na položenou (včetně feederu) nebo na plavanou (v těsné blízkosti dna nebo s nástrahou přímo na dně). Řada ryb se uloví i v zimním období při lovu na dírkách.

Zajímavost

Dle Mezinárodního svazu ochrany přírody se jedná o ohrožený druh. V současnosti žije více sibiřských jeseterů v evropských chovech než v sibiřských řekách. Chov v zajetí je dnes směřován i na produkci kaviáru – jednak kvůli značnému finančnímu efektu, ale i ve snaze chránit přírodní populace. Jednu z překážek ovšem představuje vysoký věk, v němž jeseteři pohlavně dospívají.

Výskyt


Řád

Jeseteři

Čeleď

Jeseterovití

Biotop

vodní plochy, řeky
vodní plochy, řeky

Potrava

Hmyz
Hmyz

Larvy
Larvy

Bezobratlí
Bezobratlí